19.03.2018

Transportowe

Wentylatory transportowe są przeznaczone do przetłaczania mieszaniny powietrza i frakcji stałej. Z sukcesem znajdują zastosowanie w instalacjach, w których niezbędny jest transport pneumatyczny mieszanin o zagęszczeniu frakcji stałej do 300 g/m3, jak również większym, sięgającym powyżej 500 g/m3, przy czym w takich przypadkach firma NETECS zaleca wcześniejszą konsultację.

Wentylatory transportowe zostały przystosowane do transportu mieszaniny powietrza z frakcją stałą tak, aby transportowany materiał nie przywierał do wirnika w sposób mogący zaburzyć pracę wentylatora. Konstrukcja wentylatorów jest różna, w zależności od materiału jaki mogą transportować, aby w miarę możliwości zmaksymalizować otrzymywane sprawności, mogące sięgać nawet do 76 % dla niektórych modeli.

Transport pneumatyczny mieszaniny powietrza z frakcją stałą jest często zagadnieniem indywidualnym, w szczególności gdy ciała stałe mają tendencję do „owijania się”. Wówczas zalecana jest konsultacja dotycząca transportowania danych materiałów, w celu optymalizacji doboru wentylatora o jak najwyższej sprawności.

Większość wentylatorów transportowych posiada tzw. wirniki otwarte, gdzie łopatka wirnika jest utwierdzona z jednej strony, a z drugiej jest swobodna. Jednak niektóre wirniki, ze względu na gabaryty, posiadają tarczę pełniącą jedynie rolę wzmocnienia łopatek (tzw. wirniki zamknięte). W takich przypadkach łopatka jest jednostronnie utwierdzona i podparta z drugiej strony.

Typy wentylatorów transportowych w ofercie firmy NETECS, można podzielić wg wielu kryteriów.

Przykładowy podział, wg konstrukcji wirnika i materiałów, do których transportu są przystosowane, można przedstawić w następujący sposób:

 1. z wirnikami otwartymi i łopatkami wygiętymi do tyłu
  • typ: TS-EN, L-EN
  (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny)

 2.  z wirnikami zamkniętymi i łopatkami wygiętymi do tyłu
  • typ: TS-RN, L-RN
  (materiały: pył, wióry, zrębki)

 3.  z wirnikami otwartymi i łopatkami wygiętymi do przodu
  • typ: L, K, S VM/SF
  (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny)

 4.  z wirnikami otwartymi i łopatkami prostymi
  • typ:S
  (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny, włókna drzewne i strużyny)

 

Wszystkie typy wentylatorów transportowych są zaprojektowane jako wentylatory stojące, o klasycznej budowie i są przystosowane do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Przykładowe realizacje

Wentylator L-RN 110kW - 1
Wentylator L-RN 110kW - 2
Wentylator L-RN 110kW - 3
Wentylator L-RN 110kW - 4
Wentylator typ K - 1
Wentylator typ K - 2
Wentylator typ K - 3