19.03.2018

Do stref zagrożonych wybuchem

Wentylatory firmy NETECS, dostępne w ofercie, mogą zostać wykonane w wersji ATEX, czyli zostać przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Na chwilę obecną, nasza firma wykonuje wentylatory do stref: 21 i 22 (rodzaj zagrożenia „D” – palne pyły).

Wszystkie wentylatory do czystego powietrza o budowie leżącej, mogą zostać wykonane w opcji ATEX dla strefy 21 i 22, gdy strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz i na zewnątrz wentylatora.

Wentylatory do pyłów, wentylatory transportowe oraz wentylatory do czystego powietrza o budowie stojącej, mogą zostać wykonane zarówno dla strefy 21 jak i 22, gdy strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz wentylatora, bądź wewnątrz i na zewnątrz wentylatora.

Wszystkie wentylatory w opcji ATEX są wykonane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE(ATEX) i są skonstruowane w oparciu o normę PN-EN 14986:2017-02 „Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych”.

Ze względu na specyfikę branż, do których najczęściej dedykowane są produkty firmy NETECS, w wentylatorach w wersji ATEX, w standardzie, stosowane jest proste uszczelnienie miedziane pomiędzy wałem silnika a obudową wentylatora. Jego skuteczność jest tym lepsza, im wentylator ma większe opory na ssaniu, w porównaniu do oporów na tłoczeniu. Możliwe jest też zastosowanie bardziej precyzyjnych uszczelnień, tzw. labiryntowych, bądź zapewniających najlepsze efekty uszczelnień labiryntowych z przedmuchem (tutaj jednak wymagane jest dostarczenie sprężonego powietrza).

Powyższe rozwiązania należy jednak ustalać indywidualnie, gdyż zastosowanie tego typu uszczelnień wpływa na zmianę ceny wentylatora, w szczególności w wentylatorach małych, dla których może ono stanowić znaczny procent ceny całego produktu.

Przykładowe realizacje

Wentylator UL-VS - Atex - 1
Wentylator UL-VS - Atex - 2