ŁADOWANIE
09.02.2017

Cyklony

Cyklon pionowy jest rodzajem odpylacza wykorzystywanym do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłów) na zasadzie działania siły odśrodkowej.

Dane techniczne:

  • Natężenie przepływu: 1700[m3/h] ≤ Q ≤ 27000[m3/h],
  • Maksymalna prędkość wlotowa: V ≤ 24[m/s],
  • Opory przepływu: 300[Pa] ≤ ΔP ≤ 400[Pa],
  • Sprawność frakcyjna: 80% - 90%.

Wszystkie szczegółowe dane techniczne i konstrukcyjne prezentowanych wyrobów mogą być dostosowane poprzez modernizację pod indywidualne oczekiwania klientów.

Przykładowe realizacje

Cyklon NZ2