01.11.2016

Opolska Nagroda Jakości 2016 dla nas!

Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości przyznała NETECS wyróżnienie w XIII edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości. Nagrodzono nas za, utrzymującą się wysoką jakość usług maszynami CNC oraz jakość i energooszczędność produkowanych wentylatorów. Opolska Nagroda Jakości jest również wyrazem uznania, za stosowanie przez nas
 w codziennym działaniu odpowiedzialnych metod pracy i elementów systemu zarządzania jakością.

Konkurs Opolskiej Nagrody Jakości organizowany jest przez Opolską Izbę Gospodarczą. Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości są wizytówką regionu opolskiego. Przez dwa lata mamy prawo posługiwać się logiem ONJ. Ponadto mamy prawo ubiegać się o tytuł Polskiej Nagrody Jakości.

Bardzo dziękujemy Wszystkim naszym pracownikom za zaangażowanie i ciągłe doskonalenie przy wdrażaniu LEAN Management!

 

Wyróżnienie Opolskiej Nagrody Jakości
Opolska Nagroda Jakości