12.09.2016

O nas

Przedsiębiorstwo NETECS powstało w 2005 roku. Od samego początku działalności zaangażowało się bardzo intensywnie w ekorozwój poprzez ekoinnowacyjne usługi obróbki metali - maszynami CNC. Ekoinnowacja, czyli zmiana technologiczna, jest w obecnym czasie podstawowym wymogiem dla przedsiębiorstw, żeby odnosić sukcesy. Tempo i zakres zmian w otoczeniu wskazują, że nie ma alternatywy i wybór dla przedsiębiorstw jest prosty: dostosować się lub zginąć.

W istocie zastosowanie ekoinnowacji w naszej firmie stało się sposobem, w jaki nasza firma dowiodła że dba o środowisko i społeczeństwo, ponieważ jesteśmy świadomi zagrożeń środowiska i nie pozostajemy wobec nich obojętni. Zmiana jest również koniecznością , aby utrzymać się na rynku.

Kluczem do sukcesu naszej firmy było dostrzeżenie koniecznych zmian technologicznych i wykorzystanie ich, inwestując w ostatnich 5 latach ponad 4 mln złotych. Na tych właśnie doświadczeniach mogą bazować przedsiębiorcy decydujący się na zainwestowanie w ekorozwój poprzez wykorzystywanie ekoinnowacyjnych urządzeń w swoim procesie produkcji. Dla środowiska branży metalowej ekoinnowacyjne rozwiązania to wzrost gospodarczy plus czyste środowisko, a zatem obopólne korzyści.

Dla firmy NETECS, ekorozwój z ekoinnowacyjnymi urządzeniami w procesie produkcyjnym, to nie tylko nowe produkty ale również odpowiednie procesy, które zapewniają wartość dla klienta i jednocześnie znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko.

Ekoinnowacje i ekorozwój w NETECS obejmują nowe procesy produkcyjne:

  1. cięcie laserem w blasze stalowej, nierdzewnej, aluminiowej,
  2. gięcie na prasie krawędziowej,
  3. wykrawanie rewolwerowe stali ocynkowanej,
  4. wyważanie wirników wentylatorów,
  5. spawanie konstrukcji stalowych,
  6. produkcja wentylatorów o wysokiej sprawności,
  7. produkcja przenośników ślimakowych pod zamówienie, jak
     i również śluz celkowych, czy wygarniaczy silosowych
  8. nowe metody biznesowe i zarządcze takie jak systemy zarządzania produkcją ERP proalpha, SOLID EDGE Premium, AutoCad, których implementacja sprzyja ochronie środowiska, a także redukuje zagrożenia względem środowiska oraz zmniejsza negatywne skutki zużycia surowców.

Ekorozwój dla przedsiębiorstw branży metalowej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawą ekorozwoju jest bowiem założenie, że poprawa, a przynajmniej nie pogarszanie stanu środowiska, jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny.

Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania: zapylenia, hałasu oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko, jest dla wszystkich zakładów tych branż wymagającym i niełatwym zadaniem. Dlatego w NETECS został stworzony koncept inwestycji w ekoinnowacyjne usługi obróbki.

W dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami, pojawia się problem zmian jakie muszą dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, ale całego swojego funkcjonowania. Świadomość postępujących zmian technologicznych, innowacyjnych w szerokim rozumieniu, a przede wszystkim wyczerpywania się zasobów naturalnych, wymaga wprowadzania koncepcji zrównoważonego ekorozwoju.

W branży obróbki metali ważne jest ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisującą się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami podmiotów zaangażowanych, takich jak producenci, czy konsumenci i osiąganiem korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska naturalnego.

Uważamy w naszej firmie, że w zmieniającym się intensywnie świecie, nie wystarczy już proponować produktów, ale jednocześnie należy proponować rozwiązania dotyczące zrównoważonego ekorozwoju. Dlatego jako firma staramy się przede wszystkim zadowolić naszego klienta, nie wysuwać naszego produktu na pierwszy plan, tylko dowiedzieć się czego oczekuje klient, a następnie dopasować nasz produkt tak, aby spełniał jego oczekiwania.

Właśnie z tego powodu tworzymy kompletne rozwiązania technologiczne dotyczące obróbki metali dla ważnych branż przemysłu. Nasza dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastycznie i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

Firmę NETECS tworzy kreatywny i otwarty na współpracę zespół, który na dziś liczy już 48 osób. Zapewnia on optymalne rozwiązania dla klientów i dba o ich pełną satysfakcję, i zadowolenie. Firma dzięki ekoinnowacjom dynamicznie się rozwija i została laureatem Diamentu Forbesa 2012, 2013 oraz Gepard Biznesu 2011. Była również w czołówce firm Opolszczyzny w rankingu Gazela Biznesu 2014. W 2016 roku firma została wyróżniona w Opolskiej Nagrodzie Jakości, a w 2017 roku została Laureatem XIV Edycji Konkursu w Opolskiej Nagrodzie Jakości.

Każda otrzymana nagroda bardzo nas cieszy, jest też jednak potwierdzeniem słusznej strategii rozwoju, a nie celem samym w sobie. Nasza strategia rozwoju skupia się na 3 podstawowych pytaniach: w jakich płaszczyznach, obszarach będziemy działać za 2-5 lat? Co wyróżnia nas pozytywnie i w jakich obszarach jesteśmy lepsi lub bardziej konkurencyjni? Co może być długookresową podstawą sukcesu NETECS w obliczu różnych wyzwań i wahań na rynku? Dlatego też skupiamy się na nowych branżach gdzie możemy oferować nasze usługi obróbki metali urządzeniami CNC.

Firma angażuje się również społecznie i lokalnie, w gminie i powiecie oleskim, realizując z wybranymi instytucjami, czy stowarzyszeniami projekty koncertów, konkursów czy też turniejów sportowych. NETECS włącza się w ten sposób aktywnie w życie społeczności lokalnej, realizując założenia CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Daje to ogromną satysfakcję i wpływa pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży.

Korzyść dla przedsiębiorstwa to przede wszystkim promocja firmy w środowisku lokalnym, oparta na współpracy, wiarygodności i zaufaniu. Włączając się w inicjatywy lokalne jesteśmy postrzegani jako dobry partner i pracodawca atrakcyjny dla przyszłych pracowników z tego regionu, a to ważne aby myśleć o przyszłości i rozwoju firmy.

Nasze plany skupiają się w chwili obecnej na współpracy z Instytutem Maszyn Cieplnych odnośnie nowych rozwiązań i szkołami zawodowymi jak również Politechniką Opolską i Częstochowską odnośnie praktyk zawodowych. Możemy zaoferować tym młodym ludziom bardzo konkretne praktyki, kontakt z najwyższą technologią, uczestnictwo
 w projektach, tak aby jak najwięcej się nauczyli i zobaczyli na czym się teraz pracuje. Część z tych osób, znajdzie być może u nas zatrudnienie w dziale CNC lub dziale projektowym.

W planach rozwojowych na bieżący rok mamy budowę hali montażowej z działem B+R, co pozwoli nam się rozwinąć i zwiększyć zatrudnienie.

 

Nagrody i wyróżnienia dla NETECS

Dyplom Perła powiatu Oleskiego
Opolska nagroda jakości 2017
Perła powiatu oleskiego
Srebrny Laur Umijętności i Kompetencji
Wyróżnienie Opolskiej Nagrody Jakości