ŁADOWANIE
09.02.2017

Wentylatory

Firma NETECS posiada niemalże dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji wentylatorów promieniowych znajdujących zastosowanie w instalacjach odpylania:

  • w branży drzewnej, w tym do stref zagrożonych wybuchem,
  • w zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (tzw. odpadów komunalnych) oraz obojętnych,
  • w pozostałych miejscach związanych z ogólnie pojętą gospodarką odpadami.

Prężny rozwój firmy skłania do rozszerzenia oferowanych przez firmę produktów o wentylatory znajdujące zastosowanie w nowych branżach.

W swojej ofercie firma NETECS posiada wentylatory nisko-, średnio- jak i wysokociśnieniowe, służące do przetłaczania powietrza:

  • czystego,
  • zapylonego (do tzw. pyłów),
  • mieszanego i frakcji stałej (tzw. transportowe).

Parametry oferowanych wentylatorów zawierają się w granicach:

  • ciśnienie całkowite do 20 000 Pa,
  • wydajność do 90 000 m3/h,
  • mocy zainstalowanej do 160 kW.

Wszystkie bardziej szczegółowe informacje dostępne są w opisach poszczególnych rodzajów wentylatorów:

Wszystkie charakterystyki wentylatorów znajdujących się w ofercie firmy NETECS, mierzone są na stanowisku pomiarowym i opracowane zgodnie z PN-EN ISO 5801.

Materiały, ich gatunek oraz grubości są dobierane w taki sposób aby zapewniały możliwie najdłuższy czas bezawaryjnej pracy. Firma nie prowadzi polityki obniżania cen kosztem jakości wytworzonych wentylatorów,  będących w ofercie produktów standardowych.

Przejścia na ssaniu i tłoczeniu wentylatorów mogą być wykonane nieodpłatnie, bezpośrednio pod średnice podane przez klienta.

W standardzie, firma NETECS maluje wentylatory na dowolny odcień z palety RAL, farbami poliuretanowymi. Grubość nakładanego podkładu to 80 mikronów i 80 mikronów powłoki lakierniczej.

Wszystkie wentylatory posiadają w standardzie wbudowane silniki w klasie IE3, o stopniu ochrony IP55.

Wszystkie wirniki wentylatorów są wyważone w klasie dokładności G6,3.

Każdy wentylator opuszczający produkcję jest mierzony pod względem drgań, zgodnie z ISO 14694, i nie przekraczają one wartości 2,8 mm/s. Produkcyjny pomiar drgań każdego wentylatora jest ujęty w jego dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma NETECS zajmuje się produkcją wentylatorów także spoza swojej oferty, poprzez projektowanie wentylatorów bezpośrednio pod parametry (ciśnienie i wydajność) dostarczone przez klienta. Zajmujemy się także modernizacją istniejących w ofercie produktów, pod indywidualne oczekiwania klienta a także świadczymy pomoc w doborze wentylatorów (przeprowadzając konsultacje mające na celu odpowiedni dobór wentylatorów do instalacji).

Firma NETECS świadczy również usługi wyważania wirników stalowych o średnicy do 1200 mm i wadze nie przekraczającej 200 kg.

  

Rys.1. Przykładowa charakterystyka wentylatora promieniowego.